Transferencia e Divulgación

Transferencia e Divulgación

Xavier Labandeira, novo secretario xeral do Policy Outreach Committee

O director de ECOBAS, Xavier Labandeira, acaba de ser nomeado novo secretario xeral do Policy Outreach Committee da Asociación Europea de Economistas Ambientais e dos Recursos (EAERE). A súa misión é, entre outras, a de achegar o traballo dos especialistas aos decisores políticos.

Ler máis
A Universidad de León concede o III Premio ‘Diversa e Igual’ á investigadora Coral del Río Otero

O premio pretende recoñecer ás persoas e institucións que destacan polo seu compromiso cos valores democráticos de igualdade, xustiza, liberdade e pluralismo.

Ler máis
Alberto Gago Rodríguez participa no seminario sobre transición ambiental organizado polo Foro Económico de Galicia

O seminario, celebrado o 30 de xuño de 2023, forma parte do proxecto “Galicia 2040”, promovido polo Foro Económico de Galicia.

Ler máis
Eva Rodríguez é coautora do informe “El coste de la soledad no deseada en España”

Este estudo estima os custos que ocasiona a soidade non desexada en España desde unha perspectiva social. Estímanse, tanto os custos tanxibles (custos sanitarios e perdas de produtividade), como as perdas de calidade de vida.

Ler máis
Coral del Río Otero participa na terceira edición do catálogo ‘Quero ser investigadora’

O obxectivo do catálogo é fomentar as vocacións científicas entre a mocidade, visibilizando o traballo das investigadoras e proporcionando referentes actuais nas ciencias.

Ler máis
Xavier Labandeira, membro do comité de persoas expertas para a elaboración do Libro Branco sobre Reforma Fiscal (2021-2022)

O goberno español solicitou a un comité formado por académicas e académicos, dos ámbitos da Economía Pública e do Dereito Tributario, a elaboración dun informe que recollese un diagnóstico do sistema fiscal español e propostas de reforma en cinco grandes ámbitos.

Ler máis
Xavier Labandeira, autor principal do Quinto Informe de Avaliación (2014) e revisor editor do Sexto Informe de Avaliación (2022) do Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) da ONU

O Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de Nacións Unidas realiza avaliacións periódicas do coñecemento existente sobre o cambio climático, os seus impactos e políticas correctoras. Nos informes de avaliación participa un limitado número de expertos seleccionados como autores ou revisores editores.

Ler máis
Alberto Gago Rodríguez toma posesión como membro de número da Real Academia Galega de Ciencias

Alberto Gago Rodríguez toma posesión como miembro de número de la Real Academia Galega de Ciencias

Ler máis
Máis aló do prato, unha guía para a educación ambiental e os cambios estruturais no sistema alimentario

O Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía, en colaboración coas Universidades de León e de Oviedo e coa Cooperativa SomosTerra, participou na iniciativa ‘En Galego! Investigación e divulgación científica da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, e como resultado publicouse a guía Máis aló do prato.

Ler máis
Xavier Simón dirixe o Observatorio Eólico de Galicia

Creado en 2019, o Observatorio é un grupo de traballo cuxa principal función e contribuír á transición enerxética xusta mediante o asesoramento ás comunidades locais sobre os procesos de implantación de parques eólicos. Conta co apoio de tres entidades privadas: a Fundacións Isla Couto, a Fundación Juana de Vega e a Fundación Paideia Galiza.

Ler máis
Olga Alonso Villar é convidada polo European Institute for Gender Equality (EIGE) para participar nunha xornada sobre segregación escolar e laboral en Vilna (Lituania).

O instituto EIGE organizou unha xornada baixo o título de “Experts Consultation on Gender Segregation in Education, Training and the Labour Market” na que participaron expertas/os de diferentes países.

Ler máis