Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo

O departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo ten a súa orixe no propio nacemento da universidade, a comezos dos anos 90, e na actualidade está presente nos tres campus que a compoñen: Ourense, Pontevedra e Vigo (onde está situada a súa sede).

Integrámolo un grupo de académicas e académicos identificados co carácter público da institución á que pertencemos, e fortemente comprometidos cós obxectivos de sustentabilidade ambiental, económica e social. No desenvolvemento do noso labor docente, investigador e de transferencia e difusión do coñecemento abordamos a realidade económica desde unha perspectiva fundamentalmente empírica. O noso principal obxectivo é difundir e ampliar o coñecemento existente sobre esta realidade, utilizando enfoques tanto ortodoxos como heterodoxos ou críticos.

Esta web representa unha mostra do traballo desenvolvido no departamento, presentando os perfís docentes dos seus membros, os temas abordados nas súas investigacións e o alcance das súas actividades a prol do desenvolvemento económico e social, principalmente, da nosa contorna. Todo isto guiado por un impulso transformador, e de promoción da igualdade e respecto á diversidade, que cremos que debe guiar todo o traballo universitario.