Profesorado Xubilado

Albino Prada Blanco

Titular de Universidade (Xubilado)
aprada@uvigo.gal
Web

Doutor en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Especialidade docente/investigadora en crecemento económico rexional e desenvolvemento social.

Principais publicacións recentes:

Iago Santos Castroviejo

Titular de Universidade (Xubilado)
iago@uvigo.es

Doutor en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Especialidade: Economía española e mundial.

Director da revista Cooperativismo e Economía Social, 1990-2005.

Publicacións máis relevantes:

 • Un modelo teórico de comportamento do capitalismo. Vigo: Unipro. 1992
 • Historia de Cangas 1900-1936. Unha ribeira de pescadores. Vigo: A Nosa Terra. 2005 (con Antonio Nores Soliño)
 • La elite del poder económico en España. Un estudio de redes de gobernanza empresarial. Madrid. Maia. 2013

Juan José Santamaría Conde

Titular de Escola Universitaria (Xubilado)
 jjsanta@mundo-r.com

Licenciado, pola Universidade de Santiago de Compostela, e doutor, pola Universidade de Vigo, en Ciencias Económicas e Empresariais.

Especialidade docente: Economía Española, Europea e Internacional.

Especialidade investigadora:  Farmacoeconomía e Economía da Saúde.

Publicacións máis relevantes:

 • A asistencia farmacéutica no contexto sanitario español. O caso galego. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, 1980 (Premio Domingo Fernández del Riego dol Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra).
 • Alguns aspectos económicos tocantes à assistència sanitária na Galiza. V Jornadas de Economia da Saúde da Escola de Saúde Pública.  Lisboa, 1985.
 • O mercado farmacêutico no contexto sanitário espanhol. O caso galego (1955.1977).  Tese de doutoramento   defendida na Universidade de Vigo, 1992.
 • Naturaleza jurídica y régimen económico de las Reales Academias. Discurso de ingreso como membro correspondente da Real Academia de Farmacia de Galicia, lIdo o 23 de febreiro de 2023.

Mª Isabel Cal Bouzada

Titular de Escola Universitaria (Xubilada)
ical@uvigo.es

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela (1986)

Doutora en Ciencias Económicas pola Universidade de Vigo (1993)

Especialidade docente/investigadora (multidisciplinar): Estatística, Estatística Económica, Econometría, Econometría da Empresa, Técnicas da Análise Económica, Fiscalidade da Empresa, Economía Española, Economía Española e Mundial e Economía Laboral

Dende a súa incorporación á Universidade (1986), dedicou gran parte do seu tempo á implantación e adaptación das novas tecnoloxías á docencia e ao deseño de materiais didácticos, tendo publicado varios libros e participado en diferentes foros relacionados con esta materia.

Xulio Pardellas de Blas

Titular de Universidade (Xubilado)
xulio@uvigo.gal

Doutor en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Especialidade docente: Economía Mundial e Economía Europea

Especialidade investigadora: Desenvolvemento Local e Economía do Turismo

Publicacións máis relevantes:

 • Paisagens, patrimónios e turismo cultural. Ancora Editora. Lisboa. 2013.
 • Turismo de frontera III. Serv. Public. Universidad de Huelva. 2014.
 • La actividad turística española en el 2013. Ed. Síntesis. Madrid. 2014.
 •  La actividad turística española en el 2014. Ed. Síntesis. Madrid. 2016.

Luisa Fernanda Abreu Sernández

Catedrática de Escola Universitaria (Xubilada)

Facultade de Comercio
Campus de Vigo

Pedro Bouso Cedrón

Profesor (Xubilado)

Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Campus de Vigo
bouso@uvigo.gal