Persoal de Administración

Mª Ángeles Casal Giráldez

Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Teléfono: 986 130 213
Correo electrónico: xaaxcd@uvigo.es

Eva Baltar Simón

Xefa Negociado Área Xestión Centros e Dptos

Teléfono: 986 130 214
Correo electrónico: udeconomicas@uvigo.es

María Jesús Sabariz Rúa

Xefa Negociado Área Xestión Centros e Dptos

Teléfono: 986 130 215
Correo electrónico: udeconomicas@uvigo.es