Liñas de Investigación

 • Economía dos recursos naturais: avaliación e gobernanza
 • Economía mariña: crecemento e sustentabilidade
 • Sistemas socio-ecolóxicos mariños
 • Economía do sector forestal
 • Valoración económica dos espazos naturais
 • Avaliación de impactos ambientais
 • Economía da saúde: avaliación económica e calidade de vida
 • Economía industrial: i+d, competencia e estratexias empresariais
 • Economía rexional e sectorial
 • Economía do turismo: modelización da demanda e predición
 • Empresa familiar
 • Capital intelectual en pequenas e medianas empresas
 • Economía enerxética e medioambiental
 • Economía circular
 • Transición enerxética xusta: desenvolvemento das enerxías renovables e medio rural
 • Política monetaria e financeira
 • Economía pública: descentralización e gobernanza
 • Fiscalidade aplicada e reforma fiscal
 • Avaliación de proxectos públicos
 • Imposición ambiental e reforma fiscal verde
 • Análise económica da desigualdade, pobreza e polarización
 • Mercado laboral: discriminación salarial e segregación ocupacional
 • Economía de xénero e economía feminista
 • Economía da familia: decisións laborais e modelos de asignación de tempo no fogar