Estudos de Grao

Vacio

Campus de Ourense

Facultade de CC. Empresariais e Turismo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

 • Economía: Economía Española e Mundial
 • Econometría
 • Políticas Económicas
 • Réxime Fiscal da Empresa I
 • Réxime Fiscal da Empresa II

Grao en Turismo

 • Economía: Introdución á Economía
 • Economía Aplicada ao Turismo
 • Fiscalidade de Empresas Turísticas
 • Planificación Pública do Desenvolvemento Turístico
Facultade de Ciencias

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

 • Empresa: Economía e Empresa
Facultade de Dereito

Grao en Dereito

 • Economía: Principios de Economía
Facultade de Relacións Internacionais

Grao en Relacións Internacionais

 • Economía Internacional

Campus de Pontevedra

Facultade de CC. Sociais e da Comunicación

Grao en Dirección e Xestión Pública

 • Avaliación de Políticas, Programas e Proxectos Públicos
 • Economía: Economía Pública
 • Economía do Sector Público

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

 • Economía: Economía

Campus de Vigo

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Grao en Administración e Dirección de Empresas

 • Economía: Economía Española e Mundial
 • Econometría
 • Políticas Económicas
 • Réxime Fiscal da Empresa I

Grao en Economía

 • Economía: Técnicas de Economía Aplicada
 • Economía: Economía Mundial
 • Economía Española
 • Econometría I
 • Economía Pública
 • Política Económica
 • Econometría II
 • Economía dos Servizos Públicos
 • Políticas Económicas Comparadas
 • Economía Internacional
 • Benestar, Equidade e Xénero
 • Economía dos Recursos Naturais e do Medio Ambiente
 • Tributación
 • Economía Política e das Institucións
 • Técnicas Cuantitativas para a Análise Económica
 • Economía da Saúde

PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito

 • Economía: Economía Española e Mundial
 • Econometría
 • Políticas Económicas
 • Réxime Fiscal da Empresa I
Facultade de Ciencias do Mar

Grao en Ciencias do Mar

 • Economía e Lexislación
Facultade de Comercio

Grao en Comercio

 • Economía: Economía Española e Mundial
 • Réxime Fiscal da Empresa
 • Economía Internacional
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

 • Economía: Economía Española
 • Economía Laboral