Pintos Clapés, Juan

Publicacións máis relevantes: 
  • A complete characterization of Pareto optimality for general OLG economies" (with A. Molina-Abraldes), Journal of Economic Theory, Vol. 113(2), December 2003,  235-252.
  • "Pareto optimality in continuous-time OLG economies" (with A. Molina-Abraldes), Journal of Mathematical Economics, Vol. 44, September 2008, 933–950
Profesor contratado doutor
Despacho: 
E5-10
Enderezo: 
Facultade Empresariais e Turismo
Teléfono: 
988 368 772
E-Mail: 
jpc@uvigo.es
Web: 
http://webs.uvigo.es/pintos-clapes/