O mercado das enerxías renovábeis en Galicia e Portugal: unha oportunidade para o desenvolvemento rexional

X. Simón Fernández, D. Copena Rodríguez

Documento: