Facultade CC Empresariais e Turismo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Economía española e mundial

Econometría

Políticas económicas

Réxime fiscal da empresa I

Réxime fiscal da empresa II

Grao en Turismo

Economía: Introdución á economía  

Economía aplicada ao turismo 

Fiscalidade de empresas turísticas 

Planificación pública do desenvolvemento turístico