Prada Blanco, Albino

Publicacións máis relevantes: 
  • Soliño, M. ; Prada, A.; Vázquez, M.X. (2010) “Designing a forest-energy policy to reduce forest fires in Galicia (Spain): a contingent valuation aplication”, Journal of Forest Economics, 16 (2010) 217-233
  • Prada, A. e Lago,S. (2009) “Galicia, unha economía europea”, Editorial Galaxia, Vigo. 263 páxinas ISBN 978-84-9865-182-9
  • García, X.M.; Prada, A. y Quintas, M.A. (2008) “Territorios Innovadores. Diagnose dos índices de I+D+i en Galicia” Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela. 157 páxinas. ISBN 978-84-96530-77-5
  • Prada, A. (coord.) (2007) “Globalización, competencia e deslocalización: perspectivas dende Galicia”, Consellería de Economía-Xunta de Galicia, 169 páxinas
  • ISBN 978-84-690-9673-4
  • Garza, M.D., Prada, A., Vázquez, M.X. (2006) “Estimating the short-term economic damages from the Prestige oil spill in the Galician fisheries and tourism”, Ecological Economics, 58, páxinas 842-849
Profesor Titular de Universidade
Despacho: 
312
Enderezo: 
Facultade Económicas e Empresariais 36310 Vigo (Spain)
Teléfono: 
986 812 501
E-Mail: 
aprada@uvigo.es
Web: 
http://webs.uvigo.es/aprada