Gago Rodríguez, Alberto

Publicacións máis relevantes: 
  • Gago,A.; Labandeira,X.. 1999. La reforma fiscal verde.Teoría y práctica de la imposición ambiental, Mundi-Prensa, Madrid.
  • Gago,A.; Labandeira,X.. 2000. “Towards a Green tax reform model”, Journal of Environmental Policy and Planning, 2(1): 25-37.
  • Gago,A.; Labandeira,X.; Picos,F.; Rodríguez,M. 2007. “Environmental Taxes in Spain: a missed opportunity”, en Martínez-Vázquez,J. & Sanz,J.F. (Eds.), Fiscal Reform in Spain: accomplishments and Challenges, Edward Elgar: 403-421.
  • Gago,A.; Labandeira,X.; Picos,F.; Rodríguez,M.. 2009. “Specific and general taxation of tourism activities.Evidente from Spain”, Tourism Management 30: 381-392.
  • Gago,A.; Hanemann,M.; Labandeira,X.; Ramos,A. (2012). “Climate Change,Buildings and Energy Prices”, en Roger Fouquet (Ed.), Handbook on Energy and Climate Change (forthcoming).
Catedrático de Universidade
Enderezo: 
Facultade Económicas e Empresariais 36310 Vigo (Spain)
Teléfono: 
986 812 500
E-Mail: 
agago@uvigo.es